Pretpostavka naspram intuicije

Kada iskusite vertikalno vreme – vreme mirnoće, u tom vremenu, intuicija može biti veoma jaka. To je meditativno stanje.

Pretpostavka


Pretpostavka ima koren, a to je verovatnoća. Zasnovano na verovatnoći mi pretpostavljamo. Ali, intuicija je više povezanost sa stanjem gde možda ne vidite, ali shvatate da postoji mogućnost
. Jedno je verovatnoća; ovo je mogućnost.

Intuicija

Intuicija obično dolazi iz dve glavne stvari. Jedno je verovatno mogućnost istine koju spoznajete. Na primer, juče, danas, sutra, ovako mi živimo; prošle godine, ove godine, sledeće godine – to znači vreme je pravolinijsko; vreme putuje kao prošlost, sadašnjost, budućnost. Ali, zamislite trenutak gde ste u potpunosti na jednom mestu, gde su i prošlost, i sadašnjost i budućnost vidljive. Ovo je moguće u vertikalnom vremenu, ne u horizontalnom.

Vertikalno vreme


U vertikalnom vremenu, vi gledate; vi vidite sve u isto vreme; šta se dogodilo, šta će se dogoditi – sve istovremeno.
U tom stanju možete razumeti šta će se dogoditi u budućnosti. Ta povezanost je moguća, definitivno je moguća. Vertikalno i horizontalno vreme postoji simultano. Ali, mi smo uglavnom veoma zauzeti horizontalnim vremenom – juče, danas, sutra, jedan sat, dva sata, tri sata, mi zaboravljamo vertikalno vreme.

Mi budemo u stanju kada smo u vertikalnom vremenu, ali toga se ne sećamo – dubok san.

U stanju dubokog sna niste zabrinuti za vreme; vi ste iznad vremena. Ali, to je istinita misao; to je realnost. Tri i po sata spavamo duboko.

Vertikalno vreme je tamo; horizontalno vreme je tamo. U tom trenutnku, kada iskusite vertikalno vreme – vreme mirnoće, u tom vremenu, intuicija može biti veoma jaka. To je meditativno stanje. Na primer,  povezujete se sa svojom kičmom svesno. Ako se povezujete svesno sa svojom kičmom i počnete da osećate kičmu samo na nekoliko sekundi, pa na nekoliko minuta, pa na nekoliko sati, počećete da vidite sebe kako se odvajate od spoljnog sveta.

Promena stvarnosti

Svet se normalno dešava spolja, ali vi ste polako drugačiji ili odvojeni od sveta. Kada ste u tom režimu, vaša realnost se menja; počinje da se menja. Počinjete da posmatrate celu dramu koja se dešava, ali vi niste ta drama.

Naravno, vi svedočite, vi gledate, vi ste tu, ali osećate da ste blago van toga, dalje od toga. U tom režimu videćete da vaš nivo intuicije raste jer, kada ste upleteni duboko, vi ne osećate ništa jer je sve kao reka koja protiče. Vi plovite sa vremenom. Kada stanete, vreme nije stalo. Vreme i dalje teče, ali vi ste donekle stali i vi posmatrate. U tom režimu počećete da razvijate sve više i više intuitivnih moći; to je jedan aspekt.

Pretpostavka je zasnovana na određenoj verovatnoći; intuicija je zasnovana na mogućnosti. Ali, intuicija može biti veoma izoštrena posmatranjem, svedočenjem. Pretpostavke su obično zasnovane na onome što znate, onome što ste iskusili, vašim sećanjima, ili verovatno samo na verovatnoći.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ivana Vulin
Lektorisala: Dejana Vojnović

Podelite ovu objavu

X