Zajedno do svesnosti Krije

Krija intenziv 2019, 31. maj – 05. jun

Praktikujući Kriju, prolazimo kroz život. Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, verom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini.

Ako uradimo stotinu Krija, proživeli smo stotinu života, a karma sa kojom smo došli u ovaj život se ubrzano „troši“, spaljuje i nestaje.

Kada se radi u prisustvu majstora, duhovna raketa zvana Krija ubrzava još i više!

I ove godine se okupljamo podno Bosanskih piramida u prisustvu duhovnog majstora Mohanđija da tokom 6 dana praktikujemo ovu svetu tehnika na putu ka potpunom duhovnom oslobođenju. Visoka frekvencija Bosanskih piramida sama po sebi podržava duhovno buđenje pojedinaca, dok Mohanđijeva svest i Šaktipat (energetski transfer) čiste suptilna semena karme i pre nego se ona manifestuju.

Cena programa uključuje smeštaj, hranu tokom trajanja programa, kao i programe sa Mohanđijem. Sav prihod je namenjen humanitarnim aktivnostima Udruženja Mohanđi Srbija.

Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla kriya.intensive@mohanji.org

Važan je cilj, važan je i način. Zajedno je brže. Zajedno je lakše. Zajedno je jedno do svesnosti Krije.

podelite ovu Objavu

X