Promena frekvencije menja vaš život

Skajp Satsang sa Mohanđijem, SAD, 10. mart, 2015., prvi deo

mohanji-quote-observe-yourself-you-will-know

POSMATRAJTE SEBE, znaćete: „Upravo je ovo moj obrazac za koji sam nesvesno vezan.” A ako odlučite da PROMENITE TAJ OBRAZAC, život će vam se promeniti. – Mohanđi

P: Ako određena iskustva i obrasci nastave da se ponavljaju, da li je to zato što još uvek imam karmički dug ili kroz njih prolazim nesvesno?

M: U suštini, u pitanju je i jedno i drugo.
Kao prvo, obrazac je obično ugrađen u našu konstituciju. Kako se rodimo i kako prolazimo kroz vreme, mi u stvari svaki put stalno iznova ispoljavamo urođene obrasce. Da bismo to presekli, potrebno je da se udaljimo od svih aktivnosti. Npr. ako stalno nailazimo na neuspeh u svemu što radimo, potrebno je da pogledamo koju vrstu emocija koristimo za svaku aktivnost, i onda da se svesno odvojimo od jedne po jedne i kažemo: „Dobro, neka se ovo desi.” Druga opcijana na duhovnom putu, jeste predaja rezultata akcije. Mi se ne uznemiravamo, predajemo rezultate akcije i jednostavno se ponašamo kao neko ko se predao. Zato rad zovemo bogosluženje. Ili je veza sa nekim bogosluženje. Kada sve postane bogosluženje, tada se obrazac poništava, rasplinjuje se. Kad god postoji posedovanje, obrazac ostaje. Kad god nema posedovanja, obrazac se rasplinjuje. To je jedan deo.

Kao drugo, razlog zbog kog se ovo dešava jeste pre svega to što mi ne znamo da postoji obrazac. Krivimo druge ljude. Nekada nas to ponavljanje prosto nadvlada, što samo znači da smo nastavili život bez razmišljanja, na nesvestan način, tako da nas obrazac nikada neće napustiti.

Treća stvar se javlja kad postoji barem jedna veza koja ima karmičku sponu. Zapravo, svaka veza ima karmičku sponu. U suprotnom, dve osobe se ne mogu sresti. Kada je karmička spona veoma jasna, potrebno je da razumemo da su svaki trenutak i svaka osoba dobri za određeno iskustvo samo u tom određenom momentu. Ljudi dolaze i odlaze, situacije se menjaju, ali naše postojanje na zemlji u potpunosti zavisi od toga šta smo ili šta ispoljavamo. Ovo je ključni aspekt koji moramo da razumemo. Takođe, svaki obrazac ima korenski uzrok. Pre svega, koren je prarabdha (*prarabdha karma = deo naše karme koju smo nakupili u prošlim životima, a koja se ispoljava u ovom životu), sve ono što smo unapred doneli. Zatim, tu su aktivnosti iz ovog života koje to pojačavaju i dovode nas do istog obrasca. Treba da razumemo obe ove stvari. Za svaku aktivnost treba da kažemo: „U redu, ovo se dešava. Hajde da to rešim i idem dalje.” Tako će vaš unutrašnji prostor uvek biti čist i potpuno nezagađen. Tada će obrasci nestati.

P: Da li je istina da osoba ne može da dostigne samoostvarenje bez živog gurua?

M: Ovo pitanje zvuči skoro kao: „Da li možete da dostignete toplotu bez pomoći vatre?” To je skoro tako. Živi guru koji je već prešao na drugu stranu može biti dobar vodič. Isto tako, osoba koja traži prosvetljenje i ide ka tom putu možda neće čak ni znati kojim putem da ide. Skoro svi majstori i sveti spisi uvek su veličali prisustvo živog gurua. Da bih ovo ilustrovao, mislim da sam vam ispričao priču o Naradi.

PRIČA o Naradi

1-narada_found_vishnu_as_macroform

Narada je pitao Mahavišnua zašto još uvek nije dostigao najvišu tačku. On je veliki bhakta (*bhakta = posvećenik), veliki poklonik i voli Mahavišnua. On sve vreme mantra, ali nije u stanju da dosegne tačku gde može da okusi med, krajnje ostvarenje.

Mahavišnu mu reče : „Pošto nemaš gurua, nemaš vodiča.”

Narada tada reče: „Onda mi daj vodiča.”

A Mahavišnu mu odgovori: „Rano ujutru šetaj obalom Gange i prvi čovek koga ugledaš je tvoj  guru.”

Narada je šetao i šetao, ali nije naišao ni na koga. Konačno, ugleda čamdžiju. Kad ga je video,  razočarao se: „Kako čamdžija može podučavati duhovno ispunjenje? Ovde nema gurua.” Vratio se nazad kod Mahavišnua, koji je bio ljut.

Reče mu: „Kako si glup! Rekao sam ti da prvu osobu koju vidiš na putu treba da prihvatiš kao svog gurua. Nije bitno ko je to! To bi mogao da bude prosvetljeni majstor, mogao bi da bude čamdžija ili bilo ko. Ali uputstvo od avatara, uputstvo od boga se mora slediti od reči do reči.”

Zbog toga je Narada bio proklet da još hiljadu života provede na Zemlji. Bio je zabrinut. Otišao je kod svog oca Brame i ispričao mu priču.

Brama mu reče:„Dobro, nema problema. Ali svako ima sudbinu. Odnesi Mahavišnuu puno papira  i zatraži da ti napiše celu sudbinu. (Kao što nadi astrolozi rade. Oni pišu o budućim i prošlim životima.) Neka napiše celu istoriju svega što će ti se desiti u tih hiljadu života.“

Narada  odnese gomilu papira kod Mahavišnua i dade mu da ih ispiše. U suštini je to bila astrološka karta ili sudbinska karta za hiljadu života. Onda to odnese kod Brame, a ovaj mu reče: „Dobro. Raširi je na pod i otkotrljaj se preko nje.” Narada  je raširi po zemlji i otkotrlja se preko nje. Tako je  kotrljanjem završio tih hiljadu života. Zato ljudi izvode kotrljajnje u nekim hramovima i na taj način u stvari odmotavaju svoj karmički prtljag.

Nerada se zatim ponovo vratio nazad kod Mahavišnua, koji reče : „Učini opet isto, idi na obalu reke Gange i šetaj.” Narada, ugledavši istog čamdžiju koji mu se približio, pokoloni se i zatraži od njega da ga uzme za svog učenika. Tada se ispostavi da je čamdžija zapravo bio sâm Bog Šiva!

_57061870_013429510-1Ritual kotrljanja koji se izvodi u nekim hramovima kako bi se odmotao karmički prtljag.

Poenta je u tome da guru postoji kako bi učenici znali gde idu. U suprotnom, oni misle da su na pravom putu, a ono što rade je samo zabava za um! Ono što zovemo vežbom, nije uvek vežba, uglavnom je zabavljanje uma. Kada jednom to shvatimo, postaje  lakše. Neko ko posmatra sve odgore vidi da  upravo tamo idemo. Tako je mnogo lakše. Zbog toga je guru važan.

P: Znamo da u sadašnjem životu moramo da snosimo posledice karmi i grehova iz prošlih života. Ali zašto to mora da bude tako, budući da se tih života ne sećamo?

M: Kao što sam rekao, najveći broj života se ponavlja. Svaki sledeći život je manje ili više odraz onih prošlih . Pre svega, tu su konstitucija, karakter, narav, koji su isti. Jedina stvar koja se razlikuje jeste to da je u pitanju drugi život . Na primer, koristimo telo određeni vremenski period, da bismo iskusili ili ispunili određenu grupu želja. Onda telo umire, mi ga napuštamo i uzimamo drugo telo, i opet je sve verovatno pomalo nadograđivanje. Na primer, imate laptop i softver. Posle godinu ili više obnovili ste softver. Nadogradili ste ga i sad verovatno ima više funkcija. Na taj način došao je drugi softver i dao vam čak i više mogućnosti. Svaki put, kako godine prolaze, vi imate bolji, nadograđeniji računar. To je skoro tako. U svakom životu dolazi pomalo do nadogradnje. Ali osnovna struktura računara ostaje ista. Konstitucija, karakter, sve ostaje isto, osim softvera koji se nadograđuje, što je takođe ono što nazivamo svesnost, kao i odgovarajuće iskustvo. Kada imate nadograđen sistem, iskustvo je takođe drugačije. Kada imate stari primitivni sistem, iskustvo se razlikuje. Svaki život je takav. To je zbog toga što smo izabrali određenu konstituciju na duži vremenski period. A to nastavlja da se ponavlja. Da biste to presekli, potrebno je da budete potpuno svesni.

Pod broj jedan, budite svesni nagomilanih želja. Sve više i više želja se nagomilava svaki dan.

Pod broj dva, impresije. Kada upoznamo osobu, kada prolazimo kroz situaciju, kada komuniciramo sa svetom, čak i kada gledamo vesti, TV, mi stalno skupljamo impresije. Svaka impresija ima potencijal da postane izražaj. Tako da svaki izražaj ima misao ili reč ili karmu iza sebe. Na taj način prikupljamo. Važno je smanjiti impresije u mislima, rečima i delima. Takođe, kroz telo, um i intelekt, tj. tri nivoa trošenja.

Postoje faze u samadiju (*samadhi = sjedinjenost, sabranost, najširi pojam meditacije). Jedna od faza samadija zove se savitarka samadi. U njoj osoba doživljava određenu stvar, ali ne brine o rezultatima ili uzrocima. Ako niste zabrinuti zbog čega se nešto događa,  već imate jedan nivo mira u sebi. „Dobro, jedna stvar se dešava, situacija se odvija, to je u redu.”  Stalno ste u tom stanju gde se osećate dobro, tako da nema borbe između „zašto” i „zašto ne”. „Dobro, ovo se dešava, hajde da to rešim.” Nivoi mira određuju vaša stanja samadija. Samadi je stanje. Prethodna ispitivanja, sumnje, kontrole,… sve ove stvari odlaze i kažu: „Dobro.” Tada dolazi do prihvatanja. Tako da se nivoi samadija menjaju. Kako napredujemo u samadi stanjima, tako smanjujemo i broj života.

4_yugas

Razumite još jednu stvar. Mislim da prolazimo kroz osmu eru, doba Manu. Svaki period ima četiri dela. Jedno je Zlatno doba, zatim Treta juga, Dvapara juga i Kali juga. Ovo je skupina:

  1. 1,7 miliona godina Zlatnog doba (Satja juga), gde su postojale samo razvijene duše sa veoma, veoma visokom frekvencijom. Niža frekvencija nije postojala na zemlji. Tako da u to vreme nije bilo sukoba. Zlatno doba je vreme u kome je veoma mali broj ljudi sa veoma viskom frekvencijom posedovao sidije (*siddhi = duhovne moći) i druge slične stvari.
  2. Zatim dolazi Treta juga, vreme Šri Rame, ponovo razvijenih bića, ali je njihov životni vek u proseku trajao 10 000 godina. Populacija je bila manja, a frekvencija viša.
  3. Onda dolazi Dvapara juga. Životni vek traje 1000 godina, frekvencija je niža, broj bića znatno manji nego u Kali jugi.
  4. Onda dolazimo do Kali juge koja traje samo 48 000 godina. U vreme Kali, postojanje je veoma, veoma zgusnuto i grubo, a svi ljudi su u stanju emocija, besa, mržnje i svih tih stvari. Ovo je vreme kada se može roditi maksimalan broj duša. Tako na primer, ako pozovete ljude na satsang, možete izbrojati na prste ljude koji će doći. Ali, ako ponudite alkohol i meso, doći će ih na stotine. Tako je to. Za vreme Kali juge ima mnogo više rođenja, jer se u ovom vremenu niske frekvencije mnogo duša može roditi i imati iskustvo zemaljskog postojanja. Onda se sve ponovo reciklira nazad u Satja jugu.

Tako da se mi sada nalazimo u prelaznom periodu. Mnogi od nas su se rađali u  svakom od tih vremena. Zato je veoma jasno da su duše koje funkcionišu na višim frekvencijama postojale u nečemu višem od Kali juge. One su postojale i u drugim epohama. Mnogi veliki majstori su nastavili da postoje kroz svaku eru i uzimali su različita tela. Ali su nastavili u toj frekvenciji i njihova potreba za nastavkom ili njihova svrha postojanja u telu je baš kao svetionik, samo da pokažu ljudima ili da vode generacije govoreći: „Pogledajte ovde, postoji frekvencija ovog nivoa u kojoj možete funkcionisati. Zašto birate ovu nižu?” U suštini, oni vode svojim primerom. U svakom vremenu, u svakoj generaciji postoje razni majstori da bi pokazali svetlost, a oni su verovatno postojali i u eri više frekvencije.

duck-fascinated-by-mohanji-3

Na svoj način služite ljudima, životinjama, pticama, kako bi se vaša dimenzija promenila. Vaša frekvencija se menja.

Ove četiri ere zajedno čine period Manu. Ovo se nastavlja svaki put, a osmi period Manu upravo dolazi. Dakle, svaki put dolazi do ponavljanja. Svaki put ćemo se možda vi i ja ponovo roditi. U sledećoj Manvantari (*Manvantara = životni vek, trajanje perioda Manu) verovatno ćemo voditi isti ovaj razgovor. Ako se sećate, u Rusiji su na kamenu našli mikročip koji je star milionima godina. Ima to na internetu, možete pogledati. Odakle je došao mikročip? Kažu da su ga vanzemaljci deponovali. To nije istina. Nisu u pitanju vanzemaljci. To u stvari znači da smo imali civilizaciju koja je ista kao naša ili razvijenija, i u nekoj drugoj Manvantari. Svaki put smo ponavljali život, ponavljali obrasce, ove inkarnacije, sve… Zato je važno da razumemo da je niža frekvencija frekvencija koja vezuje, i da se u nižoj frekvenciji možete roditi samo u vreme koje je podsticajno za vas da budete na Zemlji. Na primer, u nižoj frekvenciji se ne možete roditi u Satja jugi, Zlatnom dobu, jer je sama frekvencija drugačija, i tada se mogu roditi samo razvijena bića . Zato se kaže da u vreme Satja juge živi veoma mali broj ljudi na Zemlji. Takođe, u toj eri dobro i loše ne postoje zajedno. Dobro i loše su na različitim planetama, što znači da frekvencija „dobro” podrazumeva funkcionisanje na višoj frekvenciji. Samo dobro može postojati. Ali, na nižim frekvencijama se može nalaziti još mnogo toga. Ovo vam govorim da biste imali širu sliku.

Razlog zbog kog ovo ne znate je taj što ne menjate frekvenciju. U momentu kad ste unutar sebe, povezani iznutra i rastete u duhovnosti, sigurno ćete shvatiti. Nije teško znati šta ste uradili, šta se desilo u prošlosti, čak i na nivou laika, ako razumete sebe, ako posmatrate sebe, znaćete da: „Upravo ovo je moj obrazac za koji sam nesvesno vezan.” I, ako odlučite da promenite taj obrazac, život će vam se promeniti. Zbog toga insistiramo na aktivnostima seve (*seva = nesebično služenje), služite ljudima, služite životinjama, pticama, na svoj način, kako bi se vaša dimenzija promenila. Vaša frekvencija se menja.Zbog toga  svi majstori, sve religije govore o služenju. Veoma je važno uključiti karma jogu (nesebično služenje) u svoj život.

P: Bezuslovna Ljubav je oslobađajuća, ali šta kad se naljutim na svog cimera zato što nije oprao sudove?

M: Hahahahaha Radije to nazovite srodnom dušom nego cimerom, i onda je problem rešen. Ovde je problem u očekivanju.

P: Onda da sam operem sudove?

M: To je očekivanje. Mi očekujemo određene stvari i što je više očekivanja, manje je mira. Kada više očekujemo od nekoga, manje smo zadovoljni. Umesto toga, treba se ugledati na Gandijev postupak. Ljudi su dolazili u Gandijev ašram i ostavljali svoje papuče svuda unaokolo. Gandi je sam išao i stavljao ih u red. Ljudi su to uradili nekoliko puta, a onda su toga postali svesni i počeli  uredno da ih ostavljaju. Isto tako, neko je pričao kako je išao na neki kurs, program za učitelje ili tako nešto. Predavač nije došao na vreme, kasnio je 15-20 minuta a obično je bio tačan.,. Kada su otišli da pogledaju zašto kasni, zatekli su ga kako sprema krevete. Pošto su ljudi veoma neuredno ostavljali stvari za sobom, on je prvo odlazio u sobe i svima sređivao krevete, odeću i sve ostalo, a onda je dolazio na čas. Ništa nije rekao. Nije postojala nikakva ogorčenost. Tako je bilo dva dana. Drugog dana, učenici su uvideli šta se dešava. Trećeg dana, svi su ustali, pospremili svoje sobe, sve su sami počistili i otišli na čas. Dakle, voditi svojim primerom je veoma moćno, moćnije od pridikovanja i vikanja. Mahatma Gandi je tako postupao kad su ljudi dolazili u njegov ašram i pravili nered. Uvek bi počistio bez da ikoga išta pita, ili bilo kome nešto kaže. Tada bi ljudi razumeli – Ovako treba da se radi i postideli bi se. Uvek je pozitivno kada radite ono što mislite da je ispravno i to pokažete svojim primerom. Velika moć je u tome. Zato nemojte biti ljuti.

P: Često u životu nailazimo na ljude koji su sebični i egocentrični i koji napreduju, a oni koji su fini i dobri ne napreduju.

M: Već sam odgovorio na to pitanje. Vreme Kali je grubo. Ovo je vreme veoma niske frekvencije. Tako da je uspeh o kome pričamo trenutan, ponekad je to materijalni uspeh. O takvom uspehu pričamo. Da li zamo koliku smirenost uma imaju ti ljudi? Mnogi  koje vidite ili smatrate uspešnima loše spavaju. Slabo jedu. Oni ne mogu da jedu većinu hrane. Svi ovi problemi su prisutni. Zato nemojte da posmatrate sa zemaljske tačke gledišta. Pogledajte kakvi su oni iznutra.Ako razumete stvarnost, onda verovatno osoba koja prema zemaljskim okvirima i nije tako uspešna, može biti veoma uspešna iznutra. Jer će takve osobe biti smirene iznutra. One će biti srećne sa onim šta imaju. Biti zadovoljan u svakom momentu je uspeh. Nemojte da mislite da ste uspešniji ako imate bolja kola.

Ima jedna novija anegdota o indijskom pevaču Jesudasu (Yesudas). Imao je nastup u UAE, i jedan čovek (ne sećam se da li je šeik ili neko drugi) je bio toliko opčinjen njegovim pesmama i muzikom da se popeo na pozornicu i predao mu ključeve  Rols Rojsa (Rolls Royce). Rekao je: „Uzmi ih.” Bio je toliko oduševljen njegovom muzikom da mu je dao Rols Rojs. Jesudas mu je vratio ključeve: „Ne bih mogao čak ni gumu da mu zamenim , ako bih ga odvezao u Indiju. Nemam para za  održavanje Rols Rojsa.” Ponekad stvari mogu biti veoma veliki teret. Tako da sa spoljašnje tačke gledišta: „O, moje bože, dobio je Rols Rojs!” Ali pitanje je da li može da ga održava. Neće vam sve stvari koje sijaju  pružiti zadovoljstvo. Moramo biti načisto s tim. A zašto sebični ljudi, jer je frekvencija pogodna za njih, a ne za lakša bića. Zato sam već odgovorio na to pitanje. Za vreme Kali, frekvencija je gusta, gruba, ima više optuživanja, zameranja, varanja, krađe,… Sve te stvari su sada moguće. Ovo nije  moguće u Satja ili Treta jugi, i mala je verovatnoća da se dese u Dvapara jugi. Ali u Kali je sve moguće, razaranja, itd. Jeste li videli šta se dešava u Iraku i Siriji? Deca se živa spaljuju, žene se prodaju kao robovi za prostituciju. Živimo u istom svetu, zar ne? Dešavaju se mnoge veoma tragične stvari. Desio se zemljotres u Nepalu, mnogo ljudi je izgubilo živote. Čak se ni ne zna tačan broj. Sve to je deo sadašnje frekvencije, sadašnjeg nivoa funkcionisanja. Ovde vreme  odlučuje o bićima. Vreme je pogodno za funkcionisanje gustih bića. Zbog toga vidimo toliko pohlepe, besa, varanja, osuđivanja, i drugih sličnih stvari. A kada kažete: „Molim vas, nemojte to da radite, budite dobri prema ljudima, pticama, životinjama, to su mali životi”, ljudi to ne razumeju. Verovatno misle da ste nenormalni. Takav je nivo funkcionisanja.

mohanji-quote-there-is-always-positivity-in

Uvek je pozitivno kada radite ono što mislite da je ispravno i to pokažete svojim primerom. Velika moć je u tome. – Mohanđi

Prevela: Staša Mišić

Lektorisale: Tijana Sladoje i Jelena Fassbender

Originalni tekst možete pročitati
ovde.

Podelite ovu objavu

X