Teme za razmišljanje

Pitanja Arnija Stivensa i Mohanđijevi odgovori

mohanji-31
P: Koliko je Guru važan za učenika?
O: Onoliko koliki je kapacitet učenika. Onoliko koliko učenik može istraživati gurua.
P: Da li je Guru važan?
O: To je relativno postojanje. Guru se dogodi kada se učenik dogodi. Guru je princip koji se događa kad dođe do potrebe za njim. Osim toga, Guru može biti čovek, otac, majka, dete, brat, sestra, pas mačka, miš, majmun, sunce, mesec ili zvezde, zemlja, vetar ili vatra, drvo ili reka. Guru princip radi kroz sve i bilo šta.
P: Koja je najveća barijera u duhovnosti?
O: Koncepti i teorije koji su kao operativni softver ljudskog uma.
P: Zašto?
O: Oni su površni. Oni su uopšteni. Život nije uopšten. Život je jedinstven i ne može se porediti ni sa jednim drugim. Pokreće ga karma. Opšti operativni softver ne može da razume ili proizvede kompleksne dubine karmičkog prtljaga.

Mohanji quote in Serbian - Concepts distort experiences
P: Šta je najbolji lek za karmu?
O: Zadovoljenje želje.
P: Šta stvara karmu?
O: Neispunjene želje, nasleđene navike i želje, nakupljene navike i želje, društvena primoravanja, vezivanja i njihovi preostali utisci, ostatak predaka, itd.
P: Da li je to isto što i karakter?
O: Ne.
Mohanji quote in Serbian - Budite svesni svog disanjaP: Šta čini karakter?
O: Ostatak sećanja na sve prošle inkarnacija u različitim telima. Ostatak memorije je obično povezan sa događajima ili dešavanjima. Utisci koji se gomilaju duboko u podsvesti iz glavnih događaja svakog života, zajedno postaju karakterne osobine postojeće inkarnacije. Do složenosti dolazi zbog broja inkarnacija koje su prethodile sadašnjoj inkarnaciji i njenim zaostalim utiscima.
P: Kako možemo sve to poništiti i osloboditi se od daljih inkarnacija?
O: Svesnošću. Ključ je u dijagnozi. Lek je lak. Svedočenje je ključ. Do otpuštanja dolazi spontano. Svedočenje i objektivnost dovodi do odvezivanja.
Mohanji quote in Serbian- Watch witness and let go
P: Da li je oslobođenje toliko važno?
O: Ne. To je individualno. Da li je neka materijalna stvar ili osoba toliko važna u životu? To zavisi od pojedinaca. Značaj oslobođenja je individualan. A vaš raspoloživi prtljag i želje u skladu sa njim će odrediti da li i kada se to može dogoditi.
P: Šta prosvetljenje daje tragaocu?
O: Slobodu.
P: Ali, mi smo svi slobodni. Radimo šta hoćemo.
O: To je samo koncept. Vi osećate da ste slobodni. Ispitujte sebe. Gledajte gde leži vaša sloboda. Vi ste vezani vašim opredeljenjima, navikama, predrasudama, konceptima, onim što volite i ne volite, itd. Čak su vas i vlada i banke obavezali. Društvo vas je vezalo. Porodične obaveze su vas vezale. Imate komplet obrazaca ponašanja koje zovemo društveno prihvatljivim. Da li smo stvarno slobodni? Naš um je vezan kompulsivnim misaonim šemama. Mi stupamo u kompulsivne, nekontrolisane akcije. Govorimo kompulsivno. Prosvetljenje slama mnoge od ovih barijera. Kada niste kompulsivni u razmišljanju, govoru i akciji, slobodni ste iznutra. Spoljašnja vezivanja više neće biti važna. Mi smo svi površna bića.

Sloboda počinje u umu i sija u društvu. Sloboda je prvenstveno inidvidualna. Kada je neko slobodan od čvrstog držanja i uslovljavanja svog sopstvenog uma, njegovi izrazi slobode odjekuju u društvu. Biti slobodan je važno, ali dopustiti slobodu svima bićima oko nas je suštinsko. Sloboda oslobađa samog pojedinca i ostale. Budite slobodni. Živite slobodno. Blagoslovite sva bića slobodom koju zaslužuju… - Mohanđi
Sloboda počinje u umu i sija u društvu. Sloboda je prvenstveno inidvidualna. Kada je neko slobodan od čvrstog držanja i uslovljavanja svog sopstvenog uma, njegovi izrazi slobode odjekuju u društvu. Biti slobodan je važno, ali dopustiti slobodu svim bićima oko nas je suštinsko. Sloboda oslobađa samog pojedinca i ostale. Budite slobodni. Živite slobodno. Blagoslovite sva bića slobodom koju zaslužuju… – Mohanđi

P: Zašto kažete da smo površni?
O: Zato što je naše postojanje na površini. Čula su na površini. Um je obuzet čulima – većinu vremena dok smo budni i to je na površini. Većina naših aktivnosti je spoljašnja i privremena. Prema tome, mi vodimo površan život. Živimo samo na površini, i to takođe kompulsivno. Ne uspevamo da svoje umove odvojimo od svojih čula i zaronimo dublje unutar sebe i istražujemo dubine svog sopstvenog okeana svesnosti. Povučeni smo nazad na površinu baš kao kit koji izranja da bi udahnuo. Karma nas potiskuje nazad na površinu. Kada je potiskivanje karme manje, mi tonemo nazad u dubunu svoje svesti i istražujemo divan, skriveni, prostran svet iznenađenja. Mera u kojoj to možemo da učinimo će odrediti koliku smo suptilnost dostigli. Kada neko prekine svoju zavisnost od površine i aklimatizuje se na dubine okeana, on je istinski oslobođen. Odsustvo zavisnosti od bilo koje materijalne stvari, osobe, situacije ili vremena vodi osobu do potpunog oslobođenja. Ona postaje besmrtna. Ona nema dualnosti. Ona nema smrti.
P: Kako ostati u miru?
O: Budite protočni. Budite fleksibilni. Samo BUDITE – bez kritikovanja, bez osuđivanja, bez upoređivanja, bez otpora… Samo BUDITE. Život će vas odvesti do pobede. Biti u SADAŠNJOSTI vodi do pobede.

Mohanji quote in Serbian - Witnesshood leads to detachment
Prevod: Staša Mišić
Lektura: Ivana Miljak
Uređivanje: Biljana Vozarević
Originalni tekst je ovde

Podelite ovu objavu

X