Mohanđijeva poruka za Guru Purnima 2014

 

1 mohanji-1

Draga Otelotvorenja Ljubavi,

Povodom ovog značajnog dana Guru Purnime ponovo se srećemo i izražavamo zahvalnost svim guru principima koji su nas vodili sve ovo vreme, izvan vremena, izvan večnosti i koji nastavljaju da nas vode napred ukoliko se mi unapred krećemo. Mi nismo odvojeni od Guru Tatva, principa zvanog guru. Princip zvani “guru” postoji u nama, unutar nas, i to nas pokreće prema izvornom saznanju da smo mi jedno sa principom. Guru princip si ti. Vi ste guru princip. Guru princip koji se nalazi u svim bićima je element duše. A jednom kad se povežemo sa elementom duše, mi smo jedno sa guru principom. Tako da je ovo jednostavna poruka Guru Purnime. I dok koračamo ovim putem, putem duhovnosti, nije važno koju religiju, kojeg gurua, koji koncept ili koju vežbu praktikujete u životu da dostignete najviše moguće u ljudskom postojanju. Nije važno ko ste, gde ste, šta ste ili koji ste, guru princip je uvek sa vama.

Da biste imali pristup guru principu morate da imate nekoliko stvari koje su izuzetno važne, kao što je disciplina. Disciplina je jednostavna. Ako niste disciplinovani to vas sve više i više udaljava od principa zvanog guru, i uvek čini da se osećate odvojeni. Odvojenost je stanje uma, to ne postoji. Mi smo uvek jedno sa guru principom. Vi ste uvek jedno sa guruom. Vi ste uvek jedno sa večnošću, ili principom koji nas vodi ili nas podržava. Ali ponekad um dolazi na videlo, um postaje suviše aktivan, i osećamo da smo odvojeni od svega, odvojeni od gurua, odvojeni od puta, od tradicije, od onoga što želite da budete, od onoga što želite da dostignete. Tako da, kad god se osećate odvojeno, razumite da nema discipline u vašem putovanju ili vašem naporu da dostignete izvorno korišćenje principa zvanog guru. Takođe, guru princip može biti i u ljudskom obliku. Mada je ljudski oblik dat samo zato što mi imamo potrebu za nekim sa kim ćemo se povezati, nekoga sa kim ćemo pričati. Guru princip je svuda. On je u suncu, u mesecu, u vazduhu, vodi, u svakom biću oko nas mi proživljavamo princip zvani guru, Guru Tatva. Tako da mi danas zapravo odajemo poštovanje Guru Tatvi, ovim prigodnim povodom Guru Purnime.

2 sunset

Jednom kad steknete disciplinu, jednom kad ste potpuno disciplinovani i potpuno fokusirani na princip i vaš napor da dosegnete princip, sledeće što dolazi je doslednost. Šta god da radite, budite u tome dosledni. Potrebna je doslednost. Možete otpustiti svu vašu doslednost kada postanete jedno sa guru principom i tada ćete biti u potpunosti sjedinjeni sa Guru Tatvom, samim principom. Do tada je potrebno da budete dosledni. Ako niste dosledni u vašem delovanju, ako niste dosledni vašem guruu, ako niste dosledni u vašoj poruci, ili poruci koja vas vodi, ili putu koji vas vodi, onda to uvek vodi ka otuđivanju. Bićete odvojeni od tradicije ili puta ili gurua. Što više lutate, više se udaljavate i razočaravate. Na kraju biste osećali da ništa niste stekli, da je sve ovo bila jedna beskorisna vežba. Dakle, budite dosledni.

I kada god idete ovim putem, ili guru principom, uvek budite čvrsto uvereni. Uvek nađite dovoljno vremena da razumete tradiciju. Nađite vremena da razumete put. Nađite vremena da proverite da li je to dobro za vas, ili da li vam odgovara. Ako nije imate sve razloge da ga napustite. Ali, dok idete tim putem imajte čvrsto uverenje. Ako niste čvrsto uvereni, put vas neće odvesti na željeno odredište. Prema tome, guru princip vam je dostupan, on je unutar vas i u isto vreme, ako se ne povežete sa guru principom, ne može vas dovesti do željenog odredišta, ili željenog rezultata.

3 tree-faith-conviction

Onda, šta guruu treba od vas? Zapravo, guruu ne treba ništa od vas. Guru je baš kao znak na putu, ili struja na zidu, čeka da se izrazi, ali vi morate da je uključite. Morate da pritisnete dugme i onda ona ispoljava svoje svetlucanje. Guru princip je sličan, to je princip koji je raspoloživ kroz vreme, vama uvek dostupan, ali je potrebno da pritisnete dugme. Dugme je pre svega vaša spremnost, vaše uverenje, vaša doslednost i vaša predanost. Potrebno je da se posvetite tome. U suprotnom, vi očekujete da vam guru sve donese, da vam da na tanjiru. To se neće dogoditi. Zašto se to neće dogoditi? Zato što se kod guru principa nikome ne možete mešati u slobodnu volju. Slobodna volja je data kao glavni ili konačni značaj u celom stvaranju. Vi ste kreirali svoju sudbinu, svoj život, svoj put. Odabrali ste sve, uključujući vaše roditelje, vaše telo, vaš karakter, vašu narav. Sve ovo ste vi izabrali. Sada guru dolazi samo kao znak na putu da vas vodi do vaše krajnje destinacije. Tako da dok hodate ovim putem, guru se nikad ne može uplitati ili menjati stvari koje ste vi već izabrali. Ali u isto vreme, kad se predate tome, kada ste uvereni da je, na primer, oslobođenje vaš krajnji cilj, Guru Tatva, princip zvani guru, doneće vam sve što vam pomaže da dostignete oslobođenje, krajnje i potpuno oslobađenje. Ali vi definitivno morate napraviti korak. Ukoliko ne napravite korak, ni jedan guru vam ne može pomoći. Možete slediti svakog gurua kojeg hoćete, svaki put koji hoćete, ali sve je u tome da se bude ovde, sada. Da se bude dostupan. Dostupnost je praznina. U suštini, ako ste prazni vi ste dostupni. Vi ste dostupni samo bivajući prazni, bivajući prijemčivi. Ako ste ispunjeni idejama, ako ste ispunjeni konceptima, mislima i očekivanjima, tada vam guru ništa ne može dati. Guru je primer koji živi, hoda, govori, i predstavlja ono što biste trebalo biti. Istinski guru koji je povezan sa izvorom je stvarni živi primer onoga ko ste vi zapravo. Šta god da vidite u vama samima nije vaša realnost, to su relativne realnosti. U relativnim realnostima sve se menja, ali u izvornoj realnosti postoji samo nepromenljivost, tišina, apsolutna tišina uma, apsolutno jedinstvo sa duševnim sklopom, istina. Mi imamo izreku: ”Satjam, Šivam, Sundaram” – Istina je Šiva, Šiva je istina, i to je divno, to je prelepo. Šta god je istina to je nepromenljivo. A šta god je nepromenljivo je večno, večno ili Šiva.

4 mohanji

Tako da je princip zvani Šiva upravo princip zvani guru. A taj guru princip ostaje unutar nas, to je princip naše duše, princip zvani duša. Ona je jedno sa nama. To je jedini aspekt unutar nas koji je stalan i to je upravo ono gde vas svaki guru vodi. Guru vam pokazuje put ka vama samima, povezujući vas sa vašom sopstvenom dušom. Jednom kad se povežete sa svojom dušom, povezani ste sa celim svetom, celim univerzumom. Svako biće funkcioniše sa nivoa duše. Ali zato što postoje razlike, zato što postoje kozmetičke razlike, kao što su drugačije telo, drugačiji um, drugačija opremljenost (kao što je intelekt, ego, razlike vrste) sve nas to čini da se osećamo da smo odvojeni jedni od drugih. Ovo je pogrešan identitet, pogrešna identifikacija, ovo je upravo ono na šta guru princip ukazuje ili ti govori da gledaš. Jednom kad se povežeš sa guru principom, sve ove razlike iščezavaju. One će se izgubiti, i onda ćeš videti element duše unutar svakog bića. Kada vidiš element duše u svakom biću nećeš moći da nađeš razlike. Isto tako, ako postoji smetnja spolja, nećeš moći da vidiš razlike. To je nastavak nas samih. Videćete samo produženje nas samih jer u pogledu duše mi smo srodni. Ako drugo telo stvara zvuk, stvara talasanje, u ovim jedrima zvanim život, vi ćete to ponekad osećati samo kao krčanje u vašem stomaku, znate. Ovo je unutrašnja stvar, nastojte da je prihvatite. Kada postoji problem unutar našeg sistema, učinićemo nešto po tom pitanju. Nastojaćemo da to prihvatimo, nastojaćemo da to prevaziđemo, primenićemo neko lečenje, naći ćemo neki lek, neko isceljenje. Isto tako, spoljašnje smetnje nam neće biti važne jer je naše prošireno biće unutar njih. Ovo je sve naša proširena identifikacija. Sve smo mi. Ne postoji razlika između biljke, cveta, životinje, ljudskog bića, zvezda ili sunca ili meseca, nema razlike. Ovo je sve nastavak našeg duševnog sklopa, naše svesnosti, jedinstva, istine zvane guru, principa koji se svuda nastavlja. A na takav način nikada se ne možete udaljiti. Bićete jedno sa celim kosmosom, i divno ćete se stopiti u celu tu stvar. Jednom kad počnete to da doživljavate, postajete guru princip. Princip počinje da radi kroz vas.

Prva razlika koju ćete osetiti je da ništa ne utiče na vas. Druga razlika koju ćete osetiti je da ćete biti neustrašivi. Uopšte nećete znati za strah jer ne postoji ništa čega bi se trebalo bojati. Treće, osetićete da bilo da postojite ili ne, nema razlike jer zapravo ste sve vi. Vi uvek postojite. Duša uvek postoji. Bićete identifikovani samo sa dušom, i zato ćete uvek postojati izvan vremena i prostora. Bićete jedno sa celim univerzumom. Nećete praviti razlike između gurua, ili bilo kojih drugih bića. Bilo koje biće univerzuma ćete smatrati kao jedno, isto, svi su jedno. I jednom kad dostignemo to stanje mi smo guru princip. A to možete iskusiti.

5 mohanji-3

Rekao bih da smo mnogo pričali između prethodne Guru Purnima poruke, koju sam poslao iz Amerike, i ove, te smo na taj način pokrili veliku udaljenost. Mnogi od vas su postigli sjajna iskustva, sjajan razvoj, zbog čega sam veoma srećan i ponosan na vas. Sve one koji me slede u različitim zemljama molio bih jednu stvar – budite dosledni. I nemojte suviše analizirati svoje iskustvo, svoje napredovanje, o tome gde se danas nalazite, da li meditacija pomaže, da li ste konektovani na Mohanđija ili ne. To nije važno, imajte vere, glavni nosilac tradicije je vera. Treba da imate vere u sebe, vas same, što znači u vašu dušu. Ovo je nepromenljiva osobina u vama, koja je uvek stalna, nikad se ne može promeniti i nikad se neće odvratiti od svoje svrhe. To ste vi. Tako da ako ste vi vezani za svrhu i vaš cilj je jasno vezan za svrhu, ništa vas ne može odvratiti od vašeg cilja, ništa ne može sprečiti vaše putovanje. Bićete u potpunosti vođeni, bićete zaštićeni, i uvek ćete dospeti do vašeg krajnjeg odredišta. Ovo je sigurno. Prema tome vaš cilj treba da bude veoma jasan. A cilj ne bi trebalo da bude običan, ne samo nekoliko pukih senzacija. Do senzacija lako možete doći. U meditaciji se dešavaju različita iskustva, čak i ako ne meditirate, ako ste povezani sa mojom svešću, možete osetiti uzdizanje. Ako ste povezani sa svešću gurua i ako ste povezani sa vašom kičmom, možete doživeti toliko mnogo promena unutar sebe. Čak i kad biste radili vežbe disanja (hiperventilaciju) mogli biste dostići izmenjeno stanje svesti. Ali to nije kraj. Ova iskustva su samo koraci do glavnog puta, glavnog putovanja. Cilj puta nisu ova iskustva. Potrebno je da pređete preko svih ovih iskustava i budete jedno sa bogom. A da biste bili jedno sa bogom trebalo bi da budete jedno sa samim sobom. Tako da ono što tražim od svih vas je da privremeno zastanete i doživite sebe. Doživeti sebe znači pre svega prihvatanje, potrebno je da prihvatite sebe. Možda imate sve vrste misli o sebi, kritikovanje, osuđivanje, zaboravite sve to. Budite ono što jeste. Ono što ste danas je ono šta ste od sebe napravili da budete. Ovo je upravo ono što ste hteli da budete. Možda to, kao što kažete, niste učinili svesnim izborom, na osnovu svesnosti ili savesti raspoloživog stanja uma koji sada imate. To niste vi, to je samo vaše izražavanje, raspoloživa svesnost sa kojom funkcionišete, ili da kažemo, raspoloživi nivo svesti koji ste vi izabrali iz određenog razloga, jer ste želeli da iskusite grupu želja koje se pojavljuju kroz određeni vremenski period, koristeći ovu svest. To je razlog zašto ste to odabrali. Prema tome prihvatite to. To je ono što ste vi. Ali razumite sebe. Ne žurite, osetite sebe, osetite život, ostetite život sve više i više. Kada osetite sebe i osetite život prestaćete da prosuđujete ljude, prestaćete da kritikujete ljude i bićete potpuno fokusirani na cilj. Kad jednom budete u potpunosti fokusirani na cilj, ove emocije će se povući u drugi plan. Emocije vas neće zabrinjavati, toliko uznemiravati. To će biti više u intelektualnoj ravni. Intelekt je rafinirani aspekt vašeg uma. Što je aspekt rafiniraniji, postajete moćniji i dosledniji. Jednom kad prestanete da kritikujete, analizirate, prosuđujete, ili poredite sebe sa drugim ljudima, automatski intelekt preuzima kontrolu. A kad intelekt preuzme kontrolu život je lakši. Život će biti povezan sa svrhom, a kad život jednom postane povezan sa svrhom bićete sve snažniji i snažniji, čistiji i čistiji. Imaćete apsolutnu jasnoću. A takođe ćete biti spokojni. Šanti. To je upravo ono što tražimo.

6 mohanji-4

A da biste postali mirni i spokojni, potrebno je da posedujete doslednost, ne treba da ulazite ni u kakvu vrstu nasilja u mislima, rečima, delima. Čak i ako do njega dođe, smatrajte ga cvećem i stavite ga do nogu svog učitelja, svog gurua. Kad god se dešavaju negativnosti, sakupite ih, uzmite ih u svoje ruke, stavite ih do nogu učitelja i recite: „Ovo mi ne znači. Ovo nije moje.“ Na isti način, kad se desi pohvala ego se razvija, kada se dogodi ego ili aspekti ega koje doživljavate, sve ih uzmite kao cveće i stavite ih do nogu učitelja. Nema upoređivanja, nema ljubomore, nema kritikovanja, automatski ćete podići svoju svesnost, a svesnost će rasti dok ne dostignete potpuno oslobađanje. Potpuno oslobađenje je stalan proces. Oslobađanje mora da se dogodi od svakog aspekta vašeg života, čak i od vašeg imena, vašeg ugleda, vaših navika, mana, dobrih strana. Sve ovo je deo vaše vezanosti. Morate da se oslobodite, morate da se oslobodite od svakog aspekta. Odvojte sebe od svega što mislite da ste, i počnite da radite ili idete u svrhu oslobođenja. Oslobođenje je vredno toga jer smo mi bili vezani čak i bez našeg znanja kroz sve naše živote. To je razlog zašto smo danas ovde. Razlog zbog koga smo ovde danas je što smo bili vezani karmom. Bili smo vezani sudbinom. Danas, upravo sada, mi smo vezani našom sudbinom. To je upravo blokada koju planiramo da uklonimo. Ako morate ovo da otpustite, ako morate da budete oslobođeni od svih aspekata, morate biti dosledni. Trebalo bi da imate jedan cilj, jasan cilj, i da idete ka tom cilju. Guru Tatva princip će vas voditi. On će vam pomoći. Kada vam najviše treba guru princip, baš kao vaša senka, on je s vama sve vreme, uvek. Prema tome, nikada ne potcenjujte guru princip. Nikada se nemojte osećati da ste udaljeni. Guru je sa vama 100%, 24 sata, 365 dana, sve vreme. Samo imajte vere. Imajte poverenja i nemojte se zaustaviti ili brinuti o manirima ili površnim aspektima bilo kog gurua koji je u ljudskom ili nekom drugom obliku, jer tada nikada nećete razumeti svesnost. Bićete opterećeni površnim. To je lako jer su čula uvek povezana sa površnim. Čula su usmerena ka površnom. Tako da kada koristite svoja čula i um da prepoznate ili razumete ili osetite princip zvani guru, nikad do njega nećete doći. Potrebno je da idete izvan čula, izvan uma da biste se povezali sa svešću koja funkcioniše kroz princip zvani guru, koja takođe može biti i u ljudskom obliku. Nikada ne pravite grešku prosuđivanja gurua koristeći svoje postojeće razumevanje ili postojeću svesnost, nikada nećete stići do prave srži principa.

7 lead-by-example1

Dakle, želim vam svima odličnu predstojeću godinu od sada, i neka vas sjaj, energija, svetlost principa zvanog guru rasvetli, bukti u vama, i neka ova ravan uvek ostane u vašem srcu i neka sija nadalje. Budite primer drugima. Ako biste želeli da prenesete poruku svetu, radite to, živite to. Ako to ne živite, ako samo propovedate, to je samo buka, to neće ništa značiti, neće značiti svetu. Ali ako to živite, vi zapravo dajete izjavu svetu. Kada živite ono u šta verujete, vi dajete izjavu svetu. Ovo je daleko prikladnije i mnogo važnije u današnjim vremenima. Svima vama širom sveta koji ste povezani sa mnom želim da kažem da vas volim, duboko volim, da sam uvek sa vama i da brinem za vas. Vodim računa o vama i to će tako ostati. Vi ste povezani sa mnom baš kao jedna porodica. Zato, molim vas, živite u harmoniji, molim vas živite ljubav, bezuslovnu ljubav. Ovo su izražavanja više svesti. Živite u harmoniji. Ako postoje razlike, učinite korak napred da ih otklonite, nađete rešenje, objasnite ljudima da je život kratak, nema vremena za razlike. Imamo velike stvari da uradimo za svet i pomognemo svima bez razmišljanja, bez diskriminacije, a posebno onima koji su bespomoćni. Naša je obaveza i dužnost da pomažemo bespomoćnima. Uvek budite na raspolaganju da pomognete bespomoćnima. Kada pomognete bespomoćnima, vi zapravo podržavate ili tačnije predstavljate Tatvu, princip zvani guru u vama. Prema tome uvek to radite. A ja sam jedno sa vama, nisam odvojen od vas. Ja sam uvek sa vama i vi ste uvek sa mnom. Mi smo večno povezani, mi smo srodne duše. To je razlog zašto smo se okupili. To je razlog zašto prepoznajemo jedni druge. To dobro zapamtite i budimo jedna porodica i tako ostanimo. Budimo povezani i razvijmo se do najvišeg mogućeg oslobođenja u jednom životnom dobu.
Zahvaljujem vam se što ste me slušali i bili ovde. I još jednom, volim vas i uvek sam sa vama.
Srećna Guru Purnima svima

8-mohanji-namaskar-1761

Prevod: Staša Mišić
Lektura: Ivana Miljak
Uređivanje: Biljana Vozarević

Originalni tekst je ovde.

Podelite ovu objavu

X