Osnaži se – uvodno predavanje

Mohanđijev program Osnaži se namenjen je da produbite svoja saznanja o sebi, doprete do istine i pronađete odgovore o smislu postojanja.