Uspešna ličnost, prvi deo

Kada smo zaista posvećeni svom poslu bez očekivanja, sigurno ćemo se u njemu isticati. Slava i izuzetnost su povezani sa koncentracijom, zalaganjem i uverenjem.