7 dana Svesnog detoks disanja

U susret decembarskom nastavku radionice “Osnaži se!”, organizuje se pripremnih 7 dana moćne tehnike disanja koju smo dobili od Mohanđija.