Mama, jogirajmo se zajedno!

Mame, dođite da se zajedno razgibate, i bolje povežete kako sa sobom tako i sa svojom decom, 12. februara 2022, u 10h, u Novom Sadu.