HŠTJ na času joge sa ministarkom spoljnih poslova i kulture Indije

Čas joge je organizovan kao još jedna aktivnost koja predstavlja snažne i dugotrajne veze između Srbije i Indije.