Grupno čitanje svetog dela Šri Sai Sačaritre

Pozivamo vas na grupno čitanje svetog dela Šri Sai Sačaritre, knjige o životu i učenjima Širdi Sai Babe, 8 – 15. juna, svako veče u 20h.