Događaji na ovoj lokacijiReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

Reka Štira, polazak od mosta kod distribucije

Događaji na ovoj lokaciji

Oktobar

01okt08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

08okt08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

15okt08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

22okt08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

29okt08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

Novembar

05nov08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

12nov08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

19nov08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

26nov08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

Decembar

03dec08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

10dec08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

17dec08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

24dec08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

31dec08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

Januar

07jan08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

14jan08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

21jan08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

28jan08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

Februar

04feb08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

11feb08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

18feb08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

25feb08:0009:00Svesno hodanje - LoznicaReka Štira, polazak od mosta kod distribucije

X