Događaji na ovoj lokacijiMohanđi centar, Novi Sad

Desanke Maksimović 3

Desanke Maksimović 3, Adice

Događaji na ovoj lokaciji

Februar

01feb18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

04feb19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

08feb18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

11feb19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

15feb18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

18feb19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

22feb18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

25feb19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

29feb18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

Mart

03mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

07mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

10mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

14mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

17mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

21mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

24mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

28mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

31mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

April

04apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

07apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

11apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

14apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

18apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

21apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

25apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

28apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

Maj

02maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

05maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

09maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

12maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

16maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

19maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

23maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

26maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

30maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

Jun

02jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

06jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

09jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

13jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

16jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

20jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

23jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

27jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

30jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

X