Događaji na ovoj lokacijiMohanđi centar, Novi Sad

Desanke Maksimović 3

Desanke Maksimović 3, Adice

Događaji na ovoj lokaciji

Mart

02mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

05mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

09mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

12mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

16mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

19mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

23mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

26mar19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

30mar18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

April

02apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

06apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

09apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

13apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

16apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

20apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

23apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

27apr18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

30apr19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

Maj

04maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

07maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

11maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

14maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

18maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

21maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

25maj18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

28maj19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

Jun

01jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

04jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

08jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

11jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

15jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

18jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

22jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

25jun19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

29jun18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

Jul

02jul19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

06jul18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

09jul19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

13jul18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

16jul19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

20jul18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

23jul19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

27jul18:0019:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

30jul19:0020:30Vođene Mohanđijeve meditacije – Novi SadMohanđi centar, Novi Sad

X