duhovnost-je-biti-prirodan (1)

Prirodno sa Minom

Program „Duhovnost znači biti prirodan“ je po rečima učesnika, protekao predivno.