Predstavljanje Mohanđi Srbije na TV Tanjug

Gostovanje Udruženja Mohanđi Srbija na TV Tanjug, u Beogradu, 26. januara 2024.