Duboka-revitalizacija-avgust-2019

Samoprihvatanje potpomognuto energijom Bosanskih piramida

Ljubitelji prirode i zdravog života iz Novog Sada, Beograda, Subotice i Sarajeva prisustvovali su programu Duboka revitalizacija koji je vodila Biljana Vozarević, Mohanđi Ačarja na Bosanskim piramidama 22. I 23. avgusta 2019.