Babađi je u svakoj tradiciji

Morate samo biti. Tradicija vam pomaže. Tradicija vas osnažuje. Vodi vas napred.Tradicije su međusobno povezane.