Mohanđi održao govor o nesebičnom služenju u Britanskom parlamentu

Mohanđi je održao govor na temu nesebičnog služenja čovečasntvu (seve), u Britanskom parlamentu, 24. maja 2023.