dajte-svoj-doprinos-drustvu-drugi-deo (1)

Dajte svoj doprinos društvu – drugi deo

Morate da izađete u svet i da napravite promenu u ljudskim životima. “Ljudski” znači bića svih vrsta.