Samo nastavi da se krećeš

Kako sam se, uz Mohanđijevu pomoć, izdigla iznad misli o samoubistvu.