Pođimo Putem svetlosti sa Devi

U subotu, 20. novembra 2021, 16-18h, krenućemo zajedno Putem svetlosti, tokom procesa koji daje krila upravo toj večnoj moći ljubavi u nama.