Cena ogovaranja je teško breme

Ovo pišem jer želim samu sebe da podsetim da nikada više ne upadnem u zamku ogovaranja i gajenja predrasuda prema nekome.