Obeležena Noć Šive

Noć Šive smo obeležili u Mohanđi centrima u Beogradu i Novom Sadu. Družili smo se i zajedno ispevavali mantre povodom praznika Mahašivaratri.