Svesno plesanje sa Biljanom Vozarević

Iskusite lepotu i slobodu pokreta tokom tehnike Svesnog plesanja, u Mohanđi centru u Novom Sadu, 28. avgusta