Iskazivanje podrške i ljubavi u Materinskom domu u Zvečanskoj

Članice Mohanđi udruženja sa Balkana u akciji podrške i ljubavi maloletnim mamama u Materinskom domu, u Zvečanskoj ulici u Beogradu.