MG 95 – Od licemerja do stvarnosti

Podučavanje predmeta zapravo nije prava stvar u ovoj situaciji današnjice. Trebaju nam savetnici. Nastavnici treba da nauče da savetuju.