Zidovi i izbori – dva aspekta modernog postojanja

Čistota namere je sve o čemu treba da razmišljate. Nesebičnost je sve što treba da razumete.