Krija trening

Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, verom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini.