Mohanđijev govor na temu Korona virusa – 3. deo

Mohanđi je opet govorio o aktuelnoj situaciji, zdravstvenoj, ekonomskoj i duhovnoj krizi čovečanstva