Dobrotom do unutrašnje radosti

Tokom ovog 21-dnevnog programa, fokusiraćemo se na različite aktivnosti kako bismo otkrili aspekte dobrote, uključujući dobrotvorne aktivnosti povezane s hranom, skloništem, zdravljem, obrazovanjem, odećom i okolinom.