Prava religija za ljudska bića je čovečnost

Ovo je vreme kad treba da razmišljate. Ispitujte vlastite misli i osećanja. Povežite se sa sobom, osetite sebe. Postavljajte sebi pitanja koja se tiču vas u odnosu na ovaj svet koji koristimo za svoja iskustva. Mi koristimo ovu platformu koja se zove svet za vlastita iskustva.