Mohanđijeva božićna poruka za 2022.

Ako razumemo Isusa, bićemo saosećajne inkarnacije. Ako ne razumemo Isusa, videćemo podele i razdvajanja.