duhovno oslobođenje

Pitanja i odgovori u Beogradu, 12. aprila 2011.

Pitanja i odgovori u Beogradu, 12. aprila 2011.   P: Zašto ima ljudi punih nerazumevanja koji varaju, nanose patnju drugima? Kako vi na to gledate iz više perspektive? O:  1)    Prvenstveno, svaki čovek funkcioniše na svom vibracionom nivou. Nema dva ista čoveka. Može biti sličnosti, ali oni nisu nikada isti. Svi su jedinstveni. Dakle, ako …

Pitanja i odgovori u Beogradu, 12. aprila 2011. Read More »

X