Intenzivni kurs tradicionalnih tehnika disanja

Za doživotno osnaživanje naučite drevne tajne disanja od glavnog konsultanta za tradicionalnu jogu Dr sci. med. P. B. Ršikešana.