Odavde do večnosti

Ima odstupanja od uobičajenog izlaganja. Pokušavam da odgovorim ovde na neka pitanja. Krajnji cilj svega ovoga je, jasnoća i kontinuitet. Kada je odredište jasno, putovanje je bez napora. Čulni predmeti nas zaista mame. To je darma (dužnost) čulnih predmeta. Darma čula je da trče za čulnim predmetima. Darma uma je da doživljava čulne predmete, tako …

Odavde do večnosti Read More »