Mohanđijeva božićna poruka za 2020.

Želim vam svima svest.
Svest koja je vrhovna i boravi unutar vas.
I želim vam duboko razumevanje i svesnost o istoj.