U naručju Božanske Majke

Taj trenutak ponovnog susreta, duboke povezanosti, predanosti i ljubavi Božanske Majke i dijeteta je smisao svakog ovog života, svake naše inkarnacije.