Babađi – izvan svake definicije (rečima neopisiv) – 3. deo

  Oni koji imaju ‘oči’ će ‘videti’. Drugi neće, jer su izabrali ‘slepilo’. U stvarnom svetu, nema ničega što treba dokazati, ako čovek postoji izvan ega. Ne postoji niko viši ili niži. Nema boljeg ili goreg. Svi su jednaki. Baš kao svetovni život, duhovni život zavisi od tereta koji nosimo. Neki nose teške karme (sudbine), …

Babađi – izvan svake definicije (rečima neopisiv) – 3. deo Read More »