Prirodno, oslobođeno

Održan još jedan Ačarja program u Beogradu. Ovog puta sa Dejanom Jovanovićem.