Organizacija

U Srbiji

Udruženje građana “Mohanđi Srbija” promoviše mir, nenasilje i skladan život svih bića na planeti kao ključne poruke učenja njegovog osnivača, duhovnog majstora i filantropa Mohanđija.

U Svetu

Nešto što su spontano počeli da stvaraju oni koje su duboko dirnula lična iskustva sa Mohanđijem, vođeno Mohanđijevim uputstvima i vizijom preraslo je u globalnu zajednicu. Mohanđi Fondacija formiralno je registrovana na četiri kontinenta gde pruža usluge u više od 25 zemalja, gde organizuje na hiljade i hiljade besplatnih meditacija, ritritova i programa, i na taj način dotiče milione života.

Organizacije inspirisane Mohanđijem

X