Mohanđi u svetu

Nešto što su spontano počeli da stvaraju oni koje su duboko dirnula lična iskustva sa Mohanđijem, vođeno Mohanđijevim uputstvima i vizijom preraslo je u globalnu zajednicu. Mohanđi Fondacija formalno je registrovana na 4 kontinenta gde pruža usluge u više od 25 zemalja, gde organizuje na hiljade besplatnih meditacija, ritritova i programa i na taj način dotiče milione života. Pod okriljem Mohanđi Fondacije, obrazovane su i sledeće organizacije:

X