Krija svesnosti

„Krija svesnosti“ je sveta i izuzetno efikasna tehnika na putu ka potpunom duhovnom oslobođenju. U pitanju je kombinacija prilagođenog disanja i vizuelizacije koja vodi ka vodi ka uklanjanju mentalnih prepreka. Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, verom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u tišini koja je naša prava priroda.

Mohanđi je spontano primio ovo sveto znanje sa dozvolom da određene učenike inicira u praktikovanje krije. Inicijacija u Kriju od strane Gurua je od suštinskog značaja. Ona obezbeđuje povezanost sa Guru Principom koji štiti i uzdiže. Sve ovo obezbeđuje protok milosti, koja predstavlja samu dušu Krije kao duhovne prakse.

Kao napredna tehnika duhovne prakse, Krija budi energiju Kundalini. Sprovodi se segmentno, u tačno određenom redosledu, predstavljajući različita životna doba:

  • Prvi segment (mantra) – bivstvovanje u Božanskom stanju svesti iz kojeg svi potičemo.
  • Drugi segment (disanje) – spuštanje naše duše iz Božanskog stanja u materijalno telo.
  • Treći segment (disanje) – svakodnevni život čoveka.
  • Četvrti segment (disanje) – obnova Božanskog stanja svesti.
DSC_1001
DSC_0981
DSC_1005
DSC_0876

Praktikujući Kriju, prolazimo kroz život. Ako uradimo stotinu Krija, proživeli smo stotinu života, a karma sa kojom smo došli u ovaj život se ubrzano „troši“, spaljuje i nestaje. Zbog toga, Mohanđi kaže da je Krija raketa-tehnika.

Krija iza sebe ima dugu tradiciju svetosti i dubokog poštovanja, pa je prenošenje Krije dozvoljeno isključivo prosvetljenim majstorima. Detaljni proces izvođenja Krije ne iznosi se u javnost, a inicirani u Kriju ne smeju deliti tehniku sa drugima.

Mohanđi inicira ljude u Kriju svesnosti širom sveta. Nakon prihvatanja vaše prijave i inicijacije, postajete deo globalne zajednice Krije svesnosti. U okviru zajednice, organizujemo razna dešavanja, uključujći i zajednička praktikovanja Krije u vašem regionu i globalno.

X