Događaji na ovoj lokacijiHappy Centar

Dositeja Obradovica 46

Kontakt: 069.32.19.100

Događaji na ovoj lokaciji

Mart

03mar19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

10mar19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

17mar19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

24mar19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

31mar19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

April

07apr19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

14apr19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

21apr19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

28apr19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

Maj

05maj19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

12maj19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

19maj19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

26maj19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

Jun

02jun19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

09jun19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

16jun19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

23jun19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

30jun19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

Jul

07jul19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

14jul19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

21jul19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

28jul19:0020:30Meditacije - ZrenjaninHappy Centar

X